【DLIS-013】喜欢中年大叔的敏感少女 生田未来(生日みく)作品新番车牌

【DLIS-013】喜欢中年大叔的敏感少女 生田未来(生日みく)作品新番车牌

离中丹为愚自制之方,即益元散方以生石膏代滑石也。标本已甚者,传表宜加白虎;传里宜加承气;毒甚宜加羚、犀。

拙拟理饮汤,原为治此证的方,特其药味与分量宜稍为更改耳。 萧琢如着《遁园医案》。

至白头翁汤原方,原白头翁、秦皮与黄连、黄柏并用,方中药品若此纯用苦寒者,诚以其方本治厥阴热痢,原挟有伤寒实热。煎服一剂,大便通下,疼减心安。

夫经既明言为胆之移热,则不宜治以温药可知。又∶西药有橄榄油,性善清肺,其味香美,病肺者可以之代香油,或滴七八滴于水中服之亦佳。

初在脐下,今则过脐已三四寸矣。不然,牛腹中何以有此怪物耶?

然恐其身体虚弱,不堪发汗,宜用生怀山药一两或七八钱煮作茶汤,送服阿斯匹林半瓦,俾服后微似有汗即可。服药后,嚼服熟胡桃肉一枚。

Leave a Reply